Pick And Place Robots

Pick and Place Robot , bir nesneyi bir yerden almak ve başka bir yere yerleştirmek için kullanılır. Özellikle sanayide, ürünlerin yüklenmesi ve boşaltılmasında yapılan çalışmalar çok tekrarlayıcı ve sıkı emek gerektiriyor. Seçme ve yerleştirme robotu , manuel işçiliğe kıyasla düşük maliyetle en iyi alternatiftir. Tüm bu işlerde otomasyona ulaşmak için Pick and Place Robot geliştirilmiştir. Bazı önemli endüstriyel çalışmalar insanlar için çok zararlıdır, bu nedenle bu robot, riski, zaman tüketimini azaltmak ve fazladan iş gücü kullanmaktan kaçınmak için kullanılabilir.

Bu robotların çoğu uygulamanın bulunduğu bazı ana alanlar materyallerdir:
  • kullanma
  • Ürünlerin yüklenmesi ve boşaltılması
  • Kömür madenciliği
  • Askeri operasyonlar
  • Denizaltı işlemleri
  • Çöp toplama
  • Atık bertaraf işlemleri ve diğerleri