Gizlilik Politikası

1. KULLANICIYA BİLGİ

ENDÜSTRİYEL MAKİNE İHRACATI BILBAO SL , bundan sonra SORUMLU, Kullanıcı'nın kişisel verilerinin işlenmesinden sorumludur ve bu verilerin 27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/679 (GDP) hükümlerine uygun olarak muamele göreceği konusunda bilgilendirir. ) Kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki tedavi bilgilerinin sunulması:

Tedavinin Sonu: Kullanıcı ile ticari ilişkiyi sürdürmek. Tedavinin yapılması planlanan operasyonlar şunlardır:

  • Ticari iletişimin e-posta, faks, SMS, MMS, sosyal topluluklar veya mevcut veya gelecekteki herhangi bir elektronik veya fiziki yolla, ticari iletişimi sağlayan ticari iletişimin sunulması. Bu iletişimler SORUMLUDU ve ürünlerinizle ve hizmetlerinizle veya bunun bir promosyon sözleşmesine ulaştığı ortak çalışanlarınızla veya tedarikçilerle ilgili olarak yapılacaktır. Bu durumda, üçüncü şahıslar kişisel verilere asla erişemeyecektir.
  • İstatistiksel çalışmalar yapmak.
  • Kullanıcı tarafından kendilerine sunulan iletişim formları üzerinden yapılan işlem siparişleri, istekleri veya her türlü talep.
  • Haber bültenini web sitesinde yayınlayın.

Veri koruma kriterleri: tedavinin sona ermesini sağlamak için karşılıklı bir menfaat varken tutulacak ve bu amaç için gerekli olmadığında, verilerin ya da toplamın taklit edilmesini güvence altına alacak yeterli güvenlik önlemleri ile ortadan kaldırılacaktır. verilerin imhası. aynı.

Verilerin iletilmesi : Veriler yasal zorunluluk haricinde üçüncü taraflara iletilmez.

Kullanıcıya yardımcı olan haklar:

  • Herhangi bir zamanda rıza çekilme hakkı.
  • Verilerinizin erişim, düzeltme, taşınabilirlik ve silinmesi ile tedavinizdeki sınırlama veya muhalefet hakkı.
  • Tedavinin yürürlükteki mevzuata uymadığını düşünürse, kontrol yetkisiyle (agpd.es) bir iddiada bulunma hakkı.

Haklarınızı uygulamak için iletişim bilgileri:

Posta adresi: ENDÜSTRİYEL MAKİNE İHRACAT BILBAO SL .. Sanayi Sitesi Udgaldeguren III, 32 Pab. 1 48170 ZAMUDIO (BIZKAIA). Email: j.machin@eurobots.net

2. KULLANICI TARAFINDAN SAĞLANAN BİLGİLERİN ZORUNLU VEYA İSTEĞE BAĞLI KARAKTERİ
Kullanıcılar, ilgili kutucukları işaretleyerek ve alanlara veri girerek, iletişim formunda yıldız işareti (*) ile işaretlenmiş ya da karşıdan yüklenen formlarda sunarak, verilerinin sizin isteğinizi karşılamak için gerekli olduğunu açıkça ve serbestçe ve kesin olarak kabul ederler. Verilerin kalan alanlara gönüllü olarak dahil edilmesi. Kullanıcı, SORUMLU kişiye verilen kişisel bilgilerin doğru olduğunu ve bunların herhangi bir modifikasyonunu iletmekten sorumlu olduğunu garanti eder. SORUMLU, kişisel verilerin hiçbir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmayacağını ve kullanıcılara herhangi bir kişisel veri aktarımı yapıldığında, Kullanıcıların açık, bilgili ve açık rızasıyla önceden talepte bulunacağını açık bir şekilde bildirir ve açıklar. . Web sitesi aracılığıyla talep edilen tüm veriler, Kullanıcıya en uygun hizmetin sağlanması için gerekli olduğundan zorunludur. Tüm verilerin sunulmaması durumunda, sağlanan bilgi ve hizmetlerin tamamen ihtiyaçlarınıza göre ayarlanacağı garanti edilmez.

3. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan yönetmeliklerde yer alan hükümlere uygun olarak, SORUMLU, GSYİH düzenlemelerinin, kişisel verilerin sorumluluğunun yerine getirilmesi ile ilgili tüm hükümlerine ve GDPR'nin 5. maddesinde açıklanan ilkelere açık bir şekilde uymaktadır. İlgili taraf ile ilgili olarak hukuka uygun, sadık ve şeffaf bir şekilde muamele gördükleri ve yeterli, ilgili ve muameleye tabi tutulduğu amaçlarla ilgili olanlarla sınırlı oldukları için.

SORUMLU, Kullanıcıların haklarını ve özgürlüklerini korumak için GSYİH tarafından belirlenen güvenlik önlemlerini uygulamak için uygun teknik ve organizasyonel politikalar uyguladığını ve bunları kullanabilmeleri için uygun bilgileri ilettiğini garanti eder.